Agencja pośrednictwa finansowego | Szybka pożyczka lokalna
Interesuje Cię "Agencja pośrednictwa finansowego" ?
Agencja pośrednictwa finansowego Agencja pośrednictwa finansowego

Agencja pośrednictwa finansowego

Agencje pośrednictwa finansowego nie funkcjonują w charakterze kredytodawcy, a także w ramach prowadzonej przez siebie działalności handlowej, gospodarczej bądź też zawodowej za wynagrodzeniem zarówno w formie pieniężnej, jak i każdej innej formie korzyści finansowej przedstawia i oferuje osobom starającym się o udzielenie kredytu lub pożyczki umowy o kredyt. Pracownik agencji udziela klientom pomocy poprzez podejmowane w związku z umowami o kredyt prace przygotowawcze oraz zawiera z kredytobiorcami umowy o kredyt w imieniu poszczególnego banku lub instytucji pozabankowej.

Agencje pośrednictwa finansowego potocznie nazywane są pośrednikami kredytowymi. Ich głównym celem jest udzielanie kredytów na podstawie umów agencyjnych zawartych z bankiem lub instytucją pozabankową. Pierwsze firmy w takiej formie powstały już w 1992 roku. Rynek pośrednictwa usług finansowych został zdominowany przed podmioty działające w ogólnopolskiej skali, takich jak: pośrednicy kredytowi, agenci bankowi, czy też firmy tworzące systemy sprzedaży ratalnej.

Podstawowymi obszarami działalności pośredników usług finansowych są sprzedaż kredytów udzielanych przez banki lub instytucje pozabankowe, czyli kredyty hipoteczne, kredyty i pożyczki gotówkowe lub kredyty ratalne oraz usługi prowadzone w zakresie doradztwa finansowego. Co więcej, pośrednicy zajmują się także doradztwem przy sprzedaży polis ubezpieczeniowych, tytułów uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz akwizycją programów oszczędnościowych.

Agencja pośrednictwa finansowego